on the contrary, cheap vape under $51 weighing scale is almost certainly valid and most well-built. best tagheuerwatches.to review search for pattern stack within the fashionable layout. high quality www.pt-watchesbuy.com could possibly meet the needs of engineering, sports and so business. vapesshops.ca vape shop online store for men and women. the interaction between light and structure highlights the three-dimensional structure of the movement is the characteristics of cheap manchesterunitedfc.ru. we offer 2017 hottest swiss replicacrr. best mexicojersey.ru shop review. https://www.valentinoreplica.ru/ for sale servers that modern society about objectives. Lékaři - Psychoterapie

Lékaři

MGR. ET MGR. TEREZA ADÁMKOVÁ

Psycholožka

MGR. ET MGR. TEREZA ADÁMKOVÁ  - Psychoterapie

MGR. ET MGR. TEREZA ADÁMKOVÁ

Psycholožka

Vystudovala jsem obor psychologie na FSS Masarykovy univerzity a obor speciální pedagogika a psychologie na PedF Univerzity Karlovy. Absolvovala sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii vycházející z dynamické a interpersonální psychoterapie včetně terapie pod supervizí a teoretického vzdělání. Přednáším na Klinice adiktologie 1. LF Univerzity Karlovy. Mám zkušenosti v oblastech psychoterapie, poradenství a diagnostiky zaměřené zejména na rodinné a vztahové problémy. Při individuální psychoterapii se nejčastěji věnuji řešení obtížných životních situací, komplexu méněcennosti a problematice závislostí.

PHDR. MGR. ING. JARMILA ADAMOVE

Psycholožka

PHDR. MGR. ING. JARMILA ADAMOVE  - Psychoterapie

PHDR. MGR. ING. JARMILA ADAMOVE

Psycholožka

Vystudovala jsem původně ekonomii na Ekonomické univerzitě v Bratislavě, dále pak jednooborovou psychologii a speciální pedagogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci, tamtéž jsem složila rigorózní zkoušku (PhDr.). Pracovala jsem v klinické oblasti v Dětské psychiatrické nemocnici Opařany a v Rodinné poradně Jindřichův Hradec v oblasti individuálního, párového a rodinného poradenství a práci s dětma. Absolvovala jsem adleriánský výcvik (Edukativní rodičovská terapie) a jsem frekventantkou pětiletého psychoterapeutického výcviku Umění terapie. Ve své praxi využívám také poznatky z výcviků: EFT párová terapie (Emotion Focussed Couple Therapy), Provázení dětí a rodin v truchlení, Motivační rozhovory, kurz Hypnózy (PN Kroměříž) a kurzy Focusing 1, 2 (Psychosomatická klinika). Zaměřuji se zejména na poradenství v oblastech: mezilidské vztahy, partnerské problémy, zacházení se stresem, strachy a úzkosti, životní krize a zátěžové situace, provázení po úmrtí blízkého a jiné. Ve své práci se věnuji relaxačním a imaginativním technikám, hypnoterapii a focusingu, využívám prvky mindfullness. Preferuji, pokud mne kontaktujete e-mailem s krátkým popisem toho, s čím Vám mohu pomoci.

MGR. NATALIE BUREŠOVÁ

Psycholožka

MGR. NATALIE BUREŠOVÁ  - Psychoterapie

MGR. NATALIE BUREŠOVÁ

Psycholožka

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na PVŠPS v Praze. Mám komplexní psychoterapeutické vzdělání v daseinsanalytické psychoterapii včetně supervizí. Dlouhodobě se zabývám psychosomatikou, absolvovala jsem stáže na Psychosomatické klinice, publikovala v odborném časopise Psychosom, absolvovala jsem výcvik v daseinsanalytickém výkladu snů. Ve své praxi se zaměřuji na práci s psychosomatickými obtížemi, vztahovými a rodinnými problémy, zvládání stresu, úzkostných a depresivních stavů a nabízím podporu klientům, kteří se připravují na obtížné životní situace či změny. Dále se zaměřuji na léčbu nadváhy a obezity. Mám výcvik v KBT přístupu terapie obezity společnosti STOB. Věnuji se relaxacím, práci s dechem a mindfulness. Konzultace mohu vést i ve francouzském jazyce. Je peux donner des consultations en français.

MGR. KLÁRA ČÍŽKOVÁ

Psycholožka

MGR. KLÁRA ČÍŽKOVÁ  - Psychoterapie

MGR. KLÁRA ČÍŽKOVÁ

Psycholožka

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FFUK, výcvik v tanečně pohybové terapii pod záštitou American Association of Dance Movement Therapy, a výcvik v hlubinně-dynamické psychoterapii Rafael Institutu se specifickým zaměřením na problematiku psychotraumatu. V současné době pracuji v Centru komplexní péče Roseta s klienty s psychosomatickým onemocněním, kde propojuje verbální terapii s tanečně pohybovou terapií a prací se sny. Publikuji v oblasti tanečně pohybové terapie, spolupracuji s pražskou HAMU. Jsem zakladatelkou a ředitelkou projektu Moving Self Institut, z.ú, kde vyučuji v dlouhodobém výcvikovém programu tanečně pohybové terapie. Zabývám se zejména osobnostními a emočními obtížemi, psychoterapií psychosomatických onemocnění, mám zkušenosti s psychoterapeutickou prací zaměřenou na léčbu funkční sterility, obtíží v oblasti sexuality, přijetí a uvědomění vlastního těla. Zaměřuji se též na podporu v oblasti kreativity a hledání vnitřních zdrojů.

MSC. SIMONA DOČKALOVÁ

Psycholožka

MSC. SIMONA DOČKALOVÁ  - Psychoterapie

MSC. SIMONA DOČKALOVÁ

Psycholožka

Vystudovala jsem psychologii na University of Aberdeen a klinickou psychologii na Bangor University ve Velké Británii. Nyní absolvuji akreditovaný psychoterapeutický výcvik v Kognitivně Behaviorální Terapii a dále se vzdělávám ve formách třetí vlny KBT, jako je mindfulness a schématerapie, které v praxi integruji. Klinické pracovní zkušenosti jsem získala na Psychiatrické klinice VFN Praha na oddělení poruch příjmu potravy a poruch nálady. Dále mám několikaletou praxi v Dětské Psychiatrické Nemocnici Louny, kde jsem se věnovala psychodiagnostice, individuálním a skupinovým terapiím převážně s dospívajícími a jejich rodinami. V soukromé ambulanci vedu dospělé a dospívající klienty, kteří trpí úzkostnými a/nebo depresivními stavy, panickými poruchami, potížemi spojenými s nízkým sebevědomím nebo se ocitli v obtížné životní situaci.

MGR. AT MGA. LUCIE ESSENZA

Psycholožka

MGR. AT MGA. LUCIE ESSENZA  - Psychoterapie

MGR. AT MGA. LUCIE ESSENZA

Psycholožka

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Zároveň jsem absolvovala studium autorského divadla na pražské DAMU. Jako psycholog jsem začala pracovat v pedagogicko-psychologické poradně, vyučovala jsem na Jihočeské univerzitě a pracovala s lidmi se závislostí v Terapeutické komunitě Němčice-Heřmaň. Věnuji zejména klientům, kteří trpí psychosomatickými potížemi, poruchami nálad a úzkostmi, vztahovými, profesními a studijními problémy a klientům v různých podobách životní krize.Zabývám se též zdravým užíváním technologií a vedu divadelní seberozvojové semináře. Dokončuji psychoterapeutický výcvik v komunitní daseinsanalýze.

MGR. MONIKA FILUSOVÁ

Psycholožka

MGR. MONIKA FILUSOVÁ  - Psychoterapie

MGR. MONIKA FILUSOVÁ

Psycholožka

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě v Olomouci. Jsem zařazena do předatestační přípravy klinických psychologů a dokončuji systematický psychoterapeutický výcvik v Logoterapii a existenciální analýze. Současně pracuji jako psycholožka v Nemocnici Hořovice, kde poskytuji lůžkovou i ambulantní péči včetně psychodiagnostických vyšetření. Zabývám se především terapií úzkostných, depresivních a osobnostních potíží, pomocí při zvládání náročných životních situací a podporou sebepoznání a seberozvoje. V psychoterapii vedu klienta k vlastnímu svobodnému a zodpovědnému zacházení se sebou a okolním světem a snažíme se společně mobilizovat podmínky pro zdravý a autentický život.

MGR. PAVOL HAŠAN PHD.

Psycholog

MGR. PAVOL HAŠAN PHD. - Psychoterapie

MGR. PAVOL HAŠAN PHD.

Psycholog

Vystudoval jednooborovou psychologii na FSEV UK v Bratislavě a následně absolvoval doktorské studium na FSS MU v Brně - obor vývojová psychologie. Je zařazen do specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Absolvoval výcvik psychoanalytické psychoterapie IAPSA (sebezkušenost a teorie). Má praxi v poradenské psychologii, práci s náhradními rodinami a klinickou zkušenost v zařízeních DPS Ondřejov a na klinice ESET v Praze.

MGR. KRISTÝNA HOSNÉDLOVÁ

Psycholožka

MGR. KRISTÝNA HOSNÉDLOVÁ  - Psychoterapie

MGR. KRISTÝNA HOSNÉDLOVÁ

Psycholožka

V roce 2013 jsem absolvovala obor fyzioterapie na FTVS UK. V roce 2018 jsem dokončila jednooborovou psychologii na FF UK s diplomovou prací na téma efekt kognitivně-behaviorální terapie v léčbě nadváhy a obezity. Od roku 2016 působím ve společnosti STOB jako lektor skupinových kurzů zdravého hubnutí. V roce 2017 jsem získala osvědčení fitness trenéra u BP sportu a v současnosti dokončuji kurz výživového poradce u společnosti MAHRA. Zaměřuji se na poruchy příjmu potravy, léčbu obezity a nadváhy a pocity životního neuspokojení. Věnuji se psychologickým problémům vztahujícím se k umělecké tvorbě.

PHDR. NATALIE KARLA SUCHÁ

Psycholožka

PHDR. NATALIE KARLA SUCHÁ  - Psychoterapie

PHDR. NATALIE KARLA SUCHÁ

Psycholožka

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Již během studia jsem pracovala jako konzultant na dětské Lince bezpečí, později i na Pražské lince důvěry. V současné době pracuji jako psycholog na terapeutickém oddělení v Psychiatrické nemocnici Bohnice, dříve jsem působila na oddělení dětské a dorostové psychiatrie, na oddělení pro léčbu závislostí a v Centru krizové intervence. Mimo zkušenosti získané v nemocnici mám i dlouholetou praxi s péčí o seniory trpící Alzheimerovou demencí. Absolvovala jsem pětiletý sebezkušenostní výcvik SUR – psychodynamický směr, zaměřený mimo jiné i na práci se skupinou. Jsem zařazena v předatestační přípravě z klinické psychologie, paralelně se vzdělávám i v oblasti psychodiagnostiky. Oslovuje mne psychosomatický přístup, tedy vztah „tělesného a psychického“ prožívání a jejich vzájemné ovlivňování se. V ambulantní péči se věnuji zvládání úzkostných a depresivních stavů, obtížím s užíváním návykových látek, interpersonálním potížím a také nabízím pomoc při náročných životních situacích a tématech týkající se seniorů. V psychoterapii vycházím z principů partnerství a vzájemné spolupráce, založené na respektu k individualitě. Nejsem, tzv. „mlčící“ terapeut, naopak věřím, že má smysl hovořit – nejen o těžkých a závažných tématech, ale i o zdánlivě bezvýznamných a nesouvisejících myšlenkách a nápadech, které se mnohdy mohou stát cenným kamínkem Vaší osobní mozaiky.

PHDR. MGR. DIS. FRANC KATEŘINA

Psycholožka

PHDR. MGR. DIS. FRANC KATEŘINA  - Psychoterapie

PHDR. MGR. DIS. FRANC KATEŘINA

Psycholožka

Moje cesta k psychoterapii vedla přes roli zdravotní sestry se specializací na psychiatrii. Poté jsem vystudovala jednooborovou psychologii se zaměřením na klinickou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a absolvovala jsem sebezkušenostní výcvik v psychodynamicky orientované psychoterapii. V mé dosavadní praxi jsem se specializovala na pomoc jednotlivcům, párům i rodinám ve vyrovnávání se se složitými životními situacemi. Pracuji s tématy mezilidských vztahů, partnerských a vztahových problémů, stresem a jeho zvládáním. Podporuji klienty v osobním rozvoji, sebepoznání a sebepřijetí. Orientuji se v problematice drogových závislostí u dospělých (terapeut v terapeutické komunitě Magdaléna) a drogou ohrožených adolescentů (SVP Klíčov). Mohu nabídnout citlivý přístup, což jsem se naučila například při práci s dětmi z dětských domovů. Ve své praxi zúročuji i zkušenost s prací v korporátním prostředí (Deloitte) a v HR poradenství (TCC).

Mgr. Hana Konečná

psycholog

Mgr. Hana Konečná  - Psychoterapie

Mgr. Hana Konečná

psycholog

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF UK. Pracuji jako psycholog a psychoterapeut v ordinaci klinického psychologa, kde se dále vzdělávám v psychodiagnostice dětí i dospělých. Jsem zařazená do předatestační přípravy v oboru klinická psychologie. Absolvovala jsem kompletní kurz krizové intervence. Praxi jsem získala prací s lidmi s duševním onemocněním a na lince důvěry pro děti i dospělé. Díky tomu jsem získala respekt k tomu, jak lidé prožívají náročné situace. Při své práci používám metody gestalt terapie a relaxační techniky. Nabízím podporu při řešení náročných životních situací, depresivních a úzkostných stavů a vztahových problémů. Pracuji také s psychosomatickými pacienty.

MUDR. MGR. ERIKA MATĚJKOVÁ

Psycholožka

MUDR. MGR. ERIKA MATĚJKOVÁ  - Psychoterapie

MUDR. MGR. ERIKA MATĚJKOVÁ

Psycholožka

 • Absolvovala jsem FFUK obor psychologie v roce 1998 a 1.LFUK v Praze v roce 2002.
 • Atestace v oboru praktický lékař pro dospělé v roce 2005.
 • Plné psychoterapeutické vzdělání v deseinanalýze včetně supervizí. Výcvik v KBT léčbě obezity.
 • Autor několika knih a odborných publikací.
 • Zaměřuji se na problematiku úzkostí, ztráty životního smyslu, poruch příjmu potravy a léčby obezity.
 • PI v oblasti klinických výzkumů od roku 2006.

MGR. KATEŘINA MILATOVÁ

Psycholožka

MGR. KATEŘINA MILATOVÁ  - Psychoterapie

MGR. KATEŘINA MILATOVÁ

Psycholožka

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na PVŠPS. Jsem zařazena do předatestační přípravy klinických psychologů, a kromě ambulantní praxe, pracuji jako psycholog na odd. ochranné léčby v PNB. Absolvovala jsem psychoterapeutický výcvik v daseinsanalýze, nyní dokončuji supervizní část. V ambulantní péči se zaměřuji na pomoc při řešení různých vztahových a osobnostních potížích, dále na problematiku zvládání stresu, úzkostných a depresivních stavů a závislostí (alkoholových, drogových, patologického hráčství). psychoterapii zaměřenou na děti.

MGR. KATEŘINA MORÁVKOVÁ

Psycholožka

MGR. KATEŘINA MORÁVKOVÁ  - Psychoterapie

MGR. KATEŘINA MORÁVKOVÁ

Psycholožka

Vystudovala jsem psychologii na FFUK. Pracuji jako psychoterapuet a psycholog s odborným zázemím v Logoterapii a existenciální analýze. Svoje profesní zkušenosti jsem nabyla prací s dětmi a dospívajícími na krizové lince. Pracovně jsem se dále věnovala lidem užívajícím návykové látky. V současné době poskytuji psychoterapeutické poradenství dospělým a dospívajícím v obtížných životních situacích, s věnuji se klientům s problémy ve vztazích a dalšími potížemi. Dále klientům s problematikou užívání návykových látek.

MGR. KLÁRA NOHEJLOVÁ

Psycholožka

MGR. KLÁRA NOHEJLOVÁ  - Psychoterapie

MGR. KLÁRA NOHEJLOVÁ

Psycholožka

Vystudovala jsem psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a pracuji jako psycholog v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Terapeutické vzdělání jsem získala ve směru PCA (Person-centred Approach – přístup zaměřený na člověka). Absolvovala jsem kurz krizové intervence, jsem zařazena do předatestační přípravy v oboru klinická psychologie a dále se vzdělávám v psychodiagnostice. Nabízím poradenství v oblasti závislostí, osobního rozvoje; mám zkušenosti s dětskou psychosomatikou a autismem. Ve své praxi se snažím pracovat s respektem ke všem životním příběhům, podpořit klienty v náročných krizových situacích a naslouchat jejich potřebám.

MGR. KATEŘINA POSPÍŠILOVÁ DIS., DIPL. UM.

Psycholožka

MGR. KATEŘINA POSPÍŠILOVÁ DIS., DIPL. UM. - Psychoterapie

MGR. KATEŘINA POSPÍŠILOVÁ DIS., DIPL. UM.

Psycholožka

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF MU v Brně a jsem frekventantka pětiletého výcviku v kognitivně behaviorální terapii. Mezi oblasti mého zájmu patří i schématerapie, ve kterém jsem prošla teoretickou částí výcviku, dále pak relaxace, imaginace, mindfulness či asertivita. Věnuji se individuální i skupinové psychoterapii dospělých. Zaměřuji se zejména na psychoterapii úzkostných poruch, nutkavého chování, nízké sebedůvěry, potížím v sebeprosazení apod. Jsem členkou České společnosti KBT, kontinuálně se vzdělávám a procházím pravidelnou supervizí.

MGR. ŽANETA ŘÍHOVÁ

Psycholožka

MGR. ŽANETA ŘÍHOVÁ  - Psychoterapie

MGR. ŽANETA ŘÍHOVÁ

Psycholožka

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Univerzitě Palacké v Olomouci. Nyní dokončuji pětiletý psychoterapeutický výcvik v Existenciální analýze a logoterapii. Klinické zkušenosti jsem získala v PN Kosmonosy. Jako školní psycholog jsem se zabývala výchovnými a vztahovými problémy dětí. Tři roky jsem také působila v centru Holmes Place, kde jsem se zaměřovala na zdravý životní styl, léčbu nadváhy a individuální koučing klientů. Ve své praxi se zaměřuji na léčbu obezity, poruchy příjmu potravy, celkový osobnostní rozvoj klienta a jeho podporu při zvládání obtížných životních situací – krizí (osobních, vztahových i pracovních).

MGR. KAROLÍNA SABONOVÁ

Psycholožka

MGR. KAROLÍNA SABONOVÁ  - Psychoterapie

MGR. KAROLÍNA SABONOVÁ

Psycholožka

Vystudovala jsem psychologii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Po dokončení studia jsem pracovala jako psycholog v Nemocnici Na Pleši, v Rehabilitační nemocnici Beroun a na Poliklinice AGEL v Praze, na které působím i v současnosti. Na rehabilitačním, onkologickém a plicním oddělení a v psychologické ambulanci jsem poskytovala psychoterapii, krizovou intervenci a psychologickou diagnostiku. Absolvovala jsem kurz v relaxačních technikách u Hélia – centrum pro duševní zdraví. Jsem frekventantkou Komplexního psychoterapeutického výcviku v existenciální analýze a logoterapii. Ve své praxi poskytuji podporu klientům v náročných životních situacích, s problémy ve vztazích, s úzkostnými a depresivními stavy a s psychosomatickými obtížemi.

MGR. LUCIA SEMANOVÁ

Psycholožka

MGR. LUCIA SEMANOVÁ  - Psychoterapie

MGR. LUCIA SEMANOVÁ

Psycholožka

,,Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na PVŠPS, absolvovala jsem pětiletý sebezkušenostní výcvik v daseinsanalytické psychoterapii, účastním se supervizí. Dokončila jsem výcvik v koučování zaměřeném na paměť, koncentraci a emoce. Aktuálně jsem frekventantkou ve výcvicích Výklad snů a Aktivní imaginace. Zaměřuji se na oblasti: úzkosti, deprese, potíže v oblasti mezilidských vztahů, práce se stresem, vyhoření a jeho prevence, hledání a nalézání smyslu v životě a poradenstvím pro pozůstalé.

MGR. NINA ŠIMŮNKOVÁ

Psycholožka

MGR. NINA ŠIMŮNKOVÁ  - Psychoterapie

MGR. NINA ŠIMŮNKOVÁ

Psycholožka

Vystudovala jsem psychologii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. V současné době dokončuji supervizní část psychoterapeutického výcviku v daseinsanalýze. Čtyři roky jsem pracovala jako terapeutka v terapeutické komunitě Kaleidoskop, která se zaměřuje na klienty s poruchami osobnosti. Před tím jsem působila v organizaci pomáhající samoživitelům, mezi kterými byly také oběti domácího násilí. V individuální práci s klienty se zaměřuji na úzkosti, deprese, náročná životní období, potíže ve vztazích, potíže se zvládáním stresu a emocí či na témata spojená se sebevědomím.

ING. ET MGR. VANDA ŠLÉGLOVÁ

Psycholožka

ING. ET MGR. VANDA ŠLÉGLOVÁ  - Psychoterapie

ING. ET MGR. VANDA ŠLÉGLOVÁ

Psycholožka

Vystudovala jsem jednooborovu psychologii – bakalářský program na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, magisterský program na Univerzitě Palackého v Olomouci. Absolvovala jsem čtyřletý psychoterapeutický výcvik v PCA- přístup zaměřený na člověka - "Person Centred Approach" dle Carla Rogerse. Poslední roky jsem působila jako gerontopsycholog v domově, který je specifický svým zaměřením na pacienty s Parkinsonovou nemocí. Větší část mé klientely tvoří ženy procházející procesem umělého oplodění.Také pracuji s vysoce citlivými lidmi ("HSP" = highly sensitive people. Dále se věnuji duševním poruchám - deprese, úzkosti, fobie apod., a vzácněji s psychózami.

MGR. MARKÉTA SRBOVÁ

Psycholožka

MGR. MARKÉTA SRBOVÁ  - Psychoterapie

MGR. MARKÉTA SRBOVÁ

Psycholožka

Vystudovala jsem FFUK obor psychologie. Dále mám ukončený sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v Existenciální analýze a Logoterapii, 140 hodinový výcvikový kurz v Integrované psychoterapii a roční zážitkový kurz Gestalt terapie. Pracuji jako individuální i skupinový terapeut. Pracovní zkušenosti: psychoterapeut v Centru následné péče (DropIn), psycholog v domácí hospicové péči Most k domovu. Věnuji se terapii úzkostných stavů, deprese, narušených mezilidských vztahů a hledání osobní svobody a existenciálního smyslu.

PHDR. EVA TOŠNEROVÁ

Klinická psycholožka

PHDR. EVA TOŠNEROVÁ  - Psychoterapie

PHDR. EVA TOŠNEROVÁ

Klinická psycholožka

Jsem klinická psycholožka, psychoterapeutka, supervizorka. Vystudovala jsem jedooborovou psychologii na FFUP v Olomouci. V roce 2005 jsem atestovala v oboru klinická psychologie. Absolvovala jsem komplexní psychoterapeutický daseinsanalytický výcvik, výcvik v Terapii zaměřené na emoce EFT. V roce 2008 jsem složila Funkční specializaci v systematické psychoterapii. Od roku 2016 jsem supervizorem ČIS a EASC. Ve své praxi se zaměřuji na problematiku depresivních a úzkostných stavů, fobických a psychosomatických obtíží, komplikací ve vztahových oblastech.

PHDR. PETRA VONDRÁČKOVÁ PHD.

Psycholožka

PHDR. PETRA VONDRÁČKOVÁ PHD. - Psychoterapie

PHDR. PETRA VONDRÁČKOVÁ PHD.

Psycholožka

Vystudovala jsem obor psychologie na Filozofické fakultě v Olomouci. Mám kompletně ukončené vzdělání v oboru klinická psychologie včerně existenciálně zaměřeného psychoterapeutického výcviku pod vedením PhDr. Jiřího Růžičky. Mám několikaleté zkušenosti s prací v oblasti klinické psychologie a to zejména s individuální psychoterapií. Pracuji v Klinice adiktologie 1. lékařské fakulty, kde také přednáším. Zaměřuji se na problematiku osobních a vztahových potíží, žárlivosti a agresivity v partnerských vztazích. Specializuji se též na problematiku zvládání stresu, úzkostných a depresivních stavů a závislostí, zejména na oblast závislosti na virtuální realitě.

MGR. FRANTIŠKA ZÝKOVÁ LUKÁČOVÁ

Psycholožka

MGR. FRANTIŠKA ZÝKOVÁ LUKÁČOVÁ  - Psychoterapie

MGR. FRANTIŠKA ZÝKOVÁ LUKÁČOVÁ

Psycholožka

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na MU v Brně, jsem zařazena do předatestační přípravy v klinické psychologii. Profesně se orientuji na práci s jednotlivci a páry (psychoanalytická párová terapie IPPART). Mezi mé profesní zaměření patří poruchy nálad, vztahová problematika, závislostní chování, orientuji se také na práci s traumatem (metoda ASSYST pro akutní stavy, či metoda EMDR).

nevíte, koho si z našich
psychoterapeutů vybrat?

Vaše problémy posoudíme a předáme kontakt tomu odborníkovi, který se dané problematice věnuje. Stačí vyplnit e-žádost.

E-žádost

Kde ordinujeme?

Klinika Modrý Dům,s.r.o
Střelničná 645/39
180 00, Praha 8